Prof. Dr. Suna EmirProf. Dr. Suna Emir Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktoru Çocuk Hematoloji - Çocuk OnkolojiProf. Dr. Suna EmirİletişimMenü

Çocuk Doktoru Ankara

Çocuk doktoru nedir?

Çocuk doktoru, doğumdan 18 yaşına kadar çocukların fiziksel, davranışsal ve zihinsel bakımını yöneten bir tıp doktorudur. Bir çocuk doktoru, küçük sağlık sorunlarından ciddi hastalıklara kadar çok çeşitli çocukluk hastalıklarını tanı ve tedavi etmek için eğitilmiştir.

Hastanın tıbbi durumu hakkında bilgi edinmek için tanısal testleri yaparlar ve hastalık, rahatsızlık veya yaralanmaları tedavi etmek için tedavileri, terapileri, ilaçları ve aşıları uygularlar. Bir çocuk doktorunun semptomları yorumlaması, tanı koyması ve ilaçların reçetelenmesi ve diğer tedavilerin tümü hastanın yaşından etkilenir.

İyi bir çocuk doktoru nasıl olmalıdır?

Yetişkinleri ve çocukları tedavi etmek arasında önemli farklılıklar vardır.

İyi bir çocuk doktoru aile ile iyi iletişim kuran, samimi ve sıcak ilişki kurabilmelidir. Görüşme sırasında annenin bebeğe karşı tutum, öz bakımı, çocuk ihmali veya istismarı bulguları, biberon- emzik kullanımı, kundaklama gibi yanlış uygulamalar, aile bireylerinin kendi aralarındaki ilişkileri gözleyen iyi bir gözlemci olmalıdır. Ayrıca anne babaların konuşmasına izin veren, çocukları dinleyen, ailenin söylediklerine odaklanabilen, duygularını anlayan bir yapıda olmalıdır.

Çocuk doktorunda sunulan hizmetler nelerdir?

Bebekler için;

 • Yeni annelerin yeni doğan bebeklerini idare etmek için ihtiyaç duydukları güveni kazanmaları ve emzirmede zorluk yaşamalarında yardımcı olma,
 • Emzirme komplikasyonları (meme büyümesi, mastitis, düz veya içe dönük meme uçları, çatlak, kanama veya şiddetli meme uçları),
 • Emzirmenin mümkün olmadığı durumlarda bebeğin mama ile tanıştırılması,
 • Emzirmeden mamaya ve sütten katı mamaya geçişe yardımcı olunması,
 • Büyüme ve gelişme takibi.

Tüm farklı yaşlardaki çocuklar için...

 • Aşılar,
 • Kansızlık ve vitamin eksiklikleri,
 • Boyunda şişlik,
 • Boğaz ve kulak enfeksiyonları,
 • Besin ve süt allerjisi,
 • Zayıf kilo alımı, gelişememe, kısa boy,
 • Kolik ve ağlayan bebek,
 • kabızlık, gastroözofageal reflü, ishal ve karın ağrısı,
 • Egzama, kuru cilt, döküntüler, doğum lekesi,
 • idrar yolu enfeksiyonları,
 • Hırıltı, Öksürük, nezle, astım,
 • Tekrarlayan enfeksiyonlar.

Çocuk Hematoloji ve Çocuk Onkoloji sayfalarımızıda ziyaret edebilirsiniz.

Anlaşmalı Kurumlar

Kliniğimizin aşağıdaki kurum veya özel sigortalarla anlaşması bulunmaktadır. Anlaşmamız olmayan özel sigorta ve kurumlara TTB fiyat tarifesinden fatura düzenlediğinden, hastalarımız ödedikleri ücreti sigortalarından ve kurumlarından tahsil edebilmektedirler.

Prof. Dr. Suna EmirProf. Dr. Suna EmirÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktoru Çocuk Hematoloji - Çocuk Onkoloji
0312 504 4342