Prof. Dr. Suna EmirProf. Dr. Suna Emir Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktoru Çocuk Hematoloji - Çocuk OnkolojiProf. Dr. Suna EmirİletişimMenü

Çocuklarda Karaciğer Tümörü

Çocuklarda Karaciğer Tümörü

Çocuklarda karaciğer tümörü görülür mü?

Karaciğer vücudun en büyük organlarından biridir. Çocuklarda karaciğer tümörü karaciğerdeki hücreler, olmaması gereken bir şekilde büyürse oluşabilir.

Karaciğer tümörlerinin çocukluk çağında, büyüyen karaciğer hücrelerinden geliştiği düşünülmektedir.

Büyüme sırasında oluşan bir yanlışlık nedeniyle hücreler çok hızlı çoğalır ve büyüme hızı artar, tümör gelişir.

Çocukluk çağı karaciğer tümörleri nadirdir ancak uygun onkolojik ve cerrahi tedavi ile iyi sonuçlar alınabilir. Üç yaş altında hepatoblastom, daha büyük çocuklarda hepatosellüler karsinom daha sıktır.

Çocuklarda karaciğer tümör riskini artıran durumlar nelerdir?

Bir hastalığa sahip olma şansını artıran her şeye risk faktörü denir. Bir risk faktörünün varlığı kanser olacağınız anlamına gelmez; ancak risk faktörlerinin olmaması sizin de kanser olmayacağınız anlamına gelmez.

Çocuklarda Hepatoblastom İçin Risk Faktörleri

 • Aikardi sendromu,
 • Beckwith-Wiedemann sendromu,
 • Hemihiperplazi,
 • Ailesel adenomatöz polipozis (FAP),
 • Glikojenoz,
 • Çok düşük doğum ağırlığı,
 • Simpson-Golabi-Behmel sendromu,
 • Trizomi 18 gibi belirli genetik değişiklikler.

Hepatoblastom riski altındaki çocuklar belirtiler ortaya çıkmadan önce tarama testleri ile erken saptanabilir.Çocuk 5 yaşına gelene kadar her üç ayda bir karın ultrasonu yapılır ve kandaki alfa-fetoprotein seviyesi ölçülür.

Hepatoselüler Karsinom İçin Risk Faktörleri

 • Alagille sendromu,
 • Glikojenoz,
 • Hepatit B virüsü enfeksiyonu,
 • Progresif ailesel intrahepatik hastalık,
 • Tirozinemi.

Tirozinemisi olan bazı hastalara, kanser belirtileri veya semptomları ortaya çıkmadan önce bu hastalığı tedavi etmek için bir karaciğer yapılabilir.

Çocuklarda görülen karaciğer tümör çeşitleri nelerdir?

Karaciğer tümörleri iyi huylu veya kötü huylu olabilir.

İyi huylu tümörler farklı yaşlarda ortaya çıkabilir. İyi huylu karaciğer tümörleri arasında mezenkimal hamartom, adenom, hemanjiyom sayılabilir. Kötü huylu tümörler, iyi huylu tümörlerden daha az görülür. Karaciğer kanserinin en yaygın türleri şunlardır:

 • Hepatoblastom: Bu en çok küçük çocuklarda (genellikle 3 yaşından küçük) görülür.
 • Hepatoselüler karsinom: Bu yetişkinlerde daha sık görülür ancak daha büyük çocukları etkileyebilir.

Hepatoblastom nedir?

Hepatoblastom oldukça nadir görülen karaciğerden kaynaklanan kötü huylu bir tümördür. Özellikle bebeklikten 3 yaşına kadar olan çocukları etkiler. Karaciğer dışında diğer organlara yayılımı görülebilir. Kesin nedeni bilinmemekle birlikte hastalığın birlikte görülebildiği ve hepatoblastom riskini artıran bazı genetik hastalıklar vardır, Beckwith-Wiedemann sendromu, Wilson hastalığı, porfiri kutanya tarda ve familyal adenomatöz polipozis bunlar arasındadır. Bazı doğumsal metabolik hastalıklar da karaciğer tümörüne zemin hazırlar.

Çocuklarda Hepatoblastomun belirtileri nelerdir?

Hastalarda bulgular tümörün büyüklüğüne, hastalığın yayılıp yayılmadığına ve hangi kısımda olduğuna bağlı olarak değişkenlik gösterir. Karında büyük kitle veya şişkinlik, kilo kaybı, iştahsızlık, karın ağrısı, bulantı, kusma, sarılık, kaşıntı, ateş, karın duvarındaki damarların belirginleşmesi ve erkek çocuklarda hormonal değişiklikler görülen belirtiler arasındadır.

Çocuklarda Karaciğer Tümörü

Çocuklarda Karaciğer tümörlerine nasıl tanı konur?

Ayrıntılı bir öykü ve fizik muayenenin yanı sıra tanısal tetkiklerin yapılması gerekir.

Tam kan sayımı, kan biyokimya testleri (böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri) ve tümör belirteçleri (alfa feto protein) tanıdan çok hastanın genel durumu ve destek tedavilerinin gerekip gerekmediği ile ilgili bilgi verir.

Görüntüleme tetkikleri: Öncelikli tetkik ultrasonografidir. Radyasyon içermez. Karaciğerdeki kitlenin yerleşimi büyüklüğü iç özellikleri ve karın içi diğer organların durumu ile ilgili bilgi verir.

Bilgisayarlı tomografi karın içindeki organların karaciğerdeki kitlenin yerleşimi büyüklüğü diğer organlarla ilişkisi ve damarların durumu ve kitlenin kanlanması ile ilgili ayrıntılı bilgi verir. Toplardamara verilen ve filmlerde görüntülenebilen bir ilaçla birlikte organların kanlanması ve damar komşulukları görülür. Manyetik rezonans görüntüleme ile kitlenin özellikleri büyüklüğü komşu damar ve organlarla ilişkisi ayrıntılı olarak görülebilir.

Biyopsi: Karaciğerde bulunan kitleden açık ameliyat veya kapalı olarak görüntüleme eşliğinde küçük biyopsi alınması ve patoloji bölümü tarafından değerlendirilmesi kesin tanının belirlenmesi için önemlidir.

Çocuklarda karaciğer tümörlerinde tümör belirleyici test var mıdır?

Evet, çok önemli bir test olarak bu çocuklarda kanda alfaprotein düzeyi yükselir. Bazı maddeler, kanda yüksek konsantrasyonlarda bulunduklarında belirli kanser türleriyle bağlantılıdır. Bunlara tümör belirteçleri denir. Karaciğer kanserli çocukların kanında alfa-fetoprotein (AFP) adı verilen bir protein çoğunlukla yükselir. Diğer kanserler, iyi huylu karaciğer tümörleri ve bazı kanserli olmayan durumlar ve hepatit de AFP konsantrasyonlarını artırabilir.

Çocuklarda karaciğer tümörünün evreleri nelerdir?

Evreleme bir kanserin yayılıp yayılmadığını, yayıldıysa ne kadar yayıldığını gösteren bir yöntemdir. Evreleme bulgularını gösteren birçok yöntem vardır. Evreleme 1 den 4e kadar değişir.

Evre1 de tümör karaciğerle sınırlı ve ameliyatla tümüyle çıkarılmış demek iken Evre 4 te tümör başka organlara yayılmıştır. Reküren hastalık ise tümör tedavi edildikten ve tedavi bittikten sonra tümörün karaciğer veya başka bir organda tekrar ortaya çıkmasıdır.

Çocuklarda karaciğer tümörleri nasıl tedavi edilir?

İyi huylu veya kötü huylu karaciğer tümörü olan çocuklar için cerrahi en iyi ve en etkili tedavidir.

Bazen ciddi belirtilere neden olmazlarsa iyi huylu tümörler sadece takip edilir. İyi huylu bir tümör çok büyürse veya bir soruna neden olursa cerrahi gerekir. Bu olduğunda, genellikle başka bir tedaviye ihtiyaç yoktur.

Kötü huylu Hepatoblastom gibi tümörlerde ise tedavi planı çocuğunuzun yaşına, genel sağlık durumuna, tıbbi öyküsüne, tümörün yaygınlığına, çocuğunuzun bazı ilaçları, tedavileri ve işlemleri tolere edip edemeyeceğine göre ve ailenin tercihlerine göre değişir.

Tedavi karaciğer fonksiyonlarını koruyarak olabildiğince büyük bir tümör kitlesinin çıkarılmasını hedefler. Karaciğer dokusunun bir kısmı çıkarıldığında kalan parça kendi kendini yeniler. Bunun öncesinde veya sonrasında kemoterapi yapılır. Radyoterapi ve karaciğer nakli de tedavi seçenekleri içindedir.

Tedavi sonrası iyileşme beklentisi tümörün yaygınlığına, tümörün büyüklüğü ve yerleşimine, başka organlarda tümör olup olmadığına ve çocuğun yaşına göre değişir. Bazı durumlarda, kötü huylu karaciğer tümörü olan bir çocuğun karaciğer nakline ihtiyacı olabilir.

Çocuklarda karaciğer tümörlerinde önemli noktalar nelerdir?

 • Çocukluk çağı karaciğer kanseri, karaciğer dokularında malign (kanser) hücrelerin oluştuğu bir hastalıktır.
 • Çocukluk çağı karaciğer kanserinin farklı türleri vardır.
 • Bazı hastalıklar ve durumlar çocukluk çağı karaciğer kanseri riskini artırabilir.
 • Çocukluk çağı karaciğer kanserinin belirtisi en sık karında bir kitle veya karında ağrıdır.
Anlaşmalı Kurumlar

Kliniğimizin aşağıdaki kurum veya özel sigortalarla anlaşması bulunmaktadır. Anlaşmamız olmayan özel sigorta ve kurumlara TTB fiyat tarifesinden fatura düzenlediğinden, hastalarımız ödedikleri ücreti sigortalarından ve kurumlarından tahsil edebilmektedirler.

Prof. Dr. Suna EmirProf. Dr. Suna EmirÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktoru Çocuk Hematoloji - Çocuk Onkoloji
0312 504 4342