Prof. Dr. Suna EmirProf. Dr. Suna Emir Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktoru Çocuk Hematoloji - Çocuk OnkolojiProf. Dr. Suna EmirİletişimMenü

Çoçuklarda Kansızlık, Anemi

Çoçuklarda Kansızlık, Anemi

Çocuklarda Kansızlık (Anemi) Nedir?

Kansızlık, anemi kan alyuvar (eritrosit) kitlesinde azalma veya hemoglobin konsantrasyonunda azalma olarak tanımlanabilir. Hemoglobin alyuvarlarda yer alan solunum ile alınan oksijeni tüm vücuda taşıyan bir proteindir. Normal hemoglobin ve hematokrit değerleri çocuklarda her yaş ve cinsiyet grubunda farklıdır. Hemoglobinde azalma ile yeterli oksijenin vücuda taşınması bozulur. Yani anemi; dokulara hemoglobin tarafından oksijen taşınmasının yetersiz olduğu çocuk hastalarda sık görülen bir durumdur.

Çocuklarda Anemi Sıklığı

Çocuklarda kansızlık rahatsızlığının toplumda sıklığı sosyoekonomik düzeyi geri kesimlerde % 50’yi bulmaktadır. Tüm yaş gruplarında özellikle 6-24 ay arası olan bebeklerde aneminin en çok görülen nedeni demir eksikliği olarak bildirilmektedir.

Çocuklarda Anemi Sınıflandırma Nasıl Yapılır?

Çocuklarda anemi başlıca fizyolojik ve morfolojik olarak sınıflandırılır.

Fizyolojik sınıflamada; yetersiz eritrosit veya hemoglobin yapımı yada eritrosit veya hemoglobin aşırı kaybı (kanama gibi) söz konusudur.

Morfolojik sınıflama ise eritrositlerin büyüklüğüne ve şekline göre yapılır.

  • Alyuvarların hızlı yıkılmasına bağlı anemiler hemolitik anemiler olarak tanımlanır. Bu grupta otoimmun hemolitik anemiler, talasemi (ailevi akdeniz anemisi),herediter sferositoz gibi kalıtsal hemolitik anemiler yer alır.
  • Aşırı kanamaya bağlı anemiler vücutta yaralanma, travma sonucu, ağır adet kanamalarına bağlı veya mide kanaması gibi kanamalardan kaynaklanır.
  • Yapım eksikliğine bağlı anemilerde ise aplastik anemi, demir eksikliği, vitamin B12 eksikliğine bağlı anemiler bu gruptadır.

Çocuklarda Kansızlık Tanısı

Çocuklarda kansızlık tanısında çocuklarda yaş ve öykü çok önemlidir. Diyetle ilgili sorular, aile öyküsü önemlidir. Yenidoğanda anemi varlığında kan kaybı, kan uyuşmazlığı, veya konjenital enfeksiyonlar akla gelirken, 3-6 aylık bebekte hemoglobin sentez yada yapısında bir bozukluk ilk planda düşünülür.

Çoçuklarda Kansızlık, Anemi, Belirtileri

  • Bebeklerde hafif veya orta dereceli anemilerde yalnızca huzursuzluk, solukluk, iştahsızlık, halsizlik olabilir.
  • Daha ağır anemilerde çarpıntı, emme güçlüğü, bacaklarda ağrı, saçlarda dökülme, sık enfeksiyon geçirme olabilir.
  • Demir eksikliği varsa dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü, huzursuzluk gibi nörolojik ve beyin fonksiyonlarının etkilendiği durumlar da olabilir.
  • İleri evrelerde anemiye bağlı bayılmalar, kalp fonksiyon bozuklukları, kalp yetmezliği gelişebilir.

Çocuklarda Anemi Testleri

Hemoglobin, hematokrit, MCV, MCH, RDW gibi eritrosit parametreleri, retikülosit, lökosit ve trombosit sayımları ve periferik yayma incelemesi yapılacak ilk laboratuar testleridir.

Çocuklarda Kansızlık, Anemi, Tedavisi Ankara

Aneminin nedeni saptandıktan sonra çocuklarda anemi tedavisi nedene yönelik olarak planlanır. Çocuklarda kansızlık tedavisi;

  • İlaç tedavisi,
  • Diyet değişikliği,
  • Yaşamı tehdit eden bir durum varsa kan transfüzyonu.

Çocuklarda anemilerin büyük çoğunluğu tedavi edilebilir. Çocuklarda anemi tedavisi ile tüm yakınmalar düzelir.

Anlaşmalı Kurumlar

Kliniğimizin aşağıdaki kurum veya özel sigortalarla anlaşması bulunmaktadır. Anlaşmamız olmayan özel sigorta ve kurumlara TTB fiyat tarifesinden fatura düzenlediğinden, hastalarımız ödedikleri ücreti sigortalarından ve kurumlarından tahsil edebilmektedirler.

Prof. Dr. Suna EmirProf. Dr. Suna EmirÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktoru Çocuk Hematoloji - Çocuk Onkoloji
0312 504 4342