Prof. Dr. Suna EmirProf. Dr. Suna Emir Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktoru Çocuk Hematoloji - Çocuk OnkolojiProf. Dr. Suna EmirİletişimMenü
Blog

Çocuklarda Nötropeni Tehlikeli Midir?

Çocuklarda Nötropeni Tehlikeli Midir?

Nötropenik çocukta ne önemlidir?

Nötropenik bir çocukta öykü oldukça önemlidir. Mutlaka ilaç kullanımı/ toksin maruziyeti, aktif infeksiyon varlığı, geçirilen enfeksiyonların, sıklık, çeşit ve tedavileri sorulmalıdır.

Akraba evliliği, ailede benzer özellikleri olan birey, lösemi, kan kanseri tanılı akraba sorulmalıdır. Daha öncesine ait normalnötrofilsayısı var mı? Bu da sorulması gereken önemli bir sorudur.

Doğumsal ve edinsel nötropeni tanıları arasında dikkatli seçilmiş testler ile ayırıcı tanı yapılması gereklidir. Kesin neden ortaya konulduktan sonra izlem ve tedavi ona göre karar verilir.

Çocuklarda Nötropeni Tehlikeli Mi?

Çocuklarda her yaş grubunda bazen hafif, bazen de ölümcül seyredebilen klinik tablolarda sorumlu etken nötropeni olabilir.

Nötrofil sayısı yaşa göre değişmekle beraber genel olarak 1500/mm3 üzerinde olmalıdır. Nötropeni ciddi olması ve tehlikeli olması düşüklüğün derecesine bağlı olarak değişir.

 Nötrofil sayısı /mm3
Hafif1000-1500
Orta500-1000
Ağır200-500
Çok Ağır100 altı

Bakteriyel enfeksiyonlara karşı konak savunmasında rol oynayan, bakterileri yok eden (fagositoz yapan) hücrelerdir. Vücutta yeterli nötrofil olmazsa ağır ciddi bakteriyel enfeksiyonlar meydana gelir.

Nötropeni çocuklarda ciddi bir sorun mudur?

  • Çocukluk çağında çoğunlukla geçicidir.
  • En sıklıkla enfeksiyonlara, özellikle viralenfeksiyonlara  bağlı olarak gelişir.
  • Genellikle ağır değildir (MNS>200/ mm3) Beş-yedi gün içerisinde geri döner.
  • Nadiren 2-3 haftaya kadar uzayabilir.

Nötropenik çocuk aşı yapılabilir mi?

Nötropenik çocuklarda aşılamalar BCG hariç yapılmalı, pnömokok, influenza aşısı mutlaka yapılmalıdır.

Nötropenik çocukta önerilerimiz nelerdir?

  • Kas içi iğne yapılmasıverektal ateş ölçümü önerilmez.
  • Okula gidebilirler, diet kısıtlaması gerekmez.
  • Profilaktik antibiyotik / antifungal gereksinimi her çocuk için özel değerlendirilmelir.
  • Sık enfeksiyon geçirme ve sosyal hayat kısıtlılığı varsa GCSF iğne ile nötrofillerin artırılması düşünülebilir.
  • Yıllık kemik iliği aspirasyon / biyopsi / sitogenetik ve GCSF yan etkileri değerlendirilmeli.
Güncelleme Tarihi: 18.01.2022
Prof. Dr. Suna Emir
Editör
Prof. Dr. Suna Emir
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır.
Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.
Anlaşmalı Kurumlar

Kliniğimizin aşağıdaki kurum veya özel sigortalarla anlaşması bulunmaktadır. Anlaşmamız olmayan özel sigorta ve kurumlara TTB fiyat tarifesinden fatura düzenlediğinden, hastalarımız ödedikleri ücreti sigortalarından ve kurumlarından tahsil edebilmektedirler.

Prof. Dr. Suna EmirProf. Dr. Suna EmirÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktoru Çocuk Hematoloji - Çocuk Onkoloji
0312 504 4342