Prof. Dr. Suna EmirProf. Dr. Suna Emir Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktoru Çocuk Hematoloji - Çocuk OnkolojiProf. Dr. Suna EmirİletişimMenü

Çocuklarda Büyümenin İzlenmesi

Çocuklarda Büyümenin İzlenmesi

Çocuklarda Büyümenin İzlenmesi Nedir?

Sağlıklı çocukların boy, kilo ve vücut yapıları farklılıklar gösterir. Çocuklar kendi hızlarında büyürler. Çocukları erişkinlerden ayıran farklardan birisi de çocukların devam eden bir büyüme, gelişme ve değişme sürecinde olmasıdır. Genetik, cinsiyet, beslenme, fiziksel aktivite, sağlık sorunları, çevre ve hormonların tümü bir çocuğun boyunda ve kilosunda rol oynar.

Normal çocuklarda büyüme, çocuk sağlığının ve iyilik halinin en iyi göstergesidir. Çocuklarda büyümenin izlenmesi; çocuğun ağırlık ve boy gibi vücut ölçülerinin belirli aralıklarla ölçülerek standart büyüme eğrilerine işlenmesi olarak tanımlanır.

Çocuklarda Büyüme Grafikleri

Çocuk doktorları çocukların boy ve kilo ölçümlerini belirli aralıklarla standart büyüme eğrileri ile değerlendirir.

Çocuk büyüme çizelgeleri, çocuğunuzun muayenelerinin standart bir parçasıdır. Aynı yaş ve cinsiyetteki diğer çocuklara kıyasla çocukların nasıl büyüdüğünü gösterirler. Ayrıca çocukların boy ve kilo alma şeklini ve orantılı olarak büyüyüp büyümediklerini de gösterirler.

Çocuk büyüme eğrileri, değerlendirilirken persentil adı verilen çocuğun yaşıtları ile karşılaştırıldığında yüzdelik sıralamadaki yerini belirten değerler saptanmalıdır. Büyüme eğrileri 3,10, 25, 50, 75, 90, 97. Persentiller olmak üzere yedi persentil çizgisinden oluşur. 3 ve 97 p arası normaldir. 3 persentil altı değerler yetersiz büyümeyi gösterir. Normal büyüyen bir çocuğun ardışık ölçümlerinde elde edilen değerlerin aynı persentil çizgisine paralel olması beklenir. Yaşa göre ağırlık, yaşa göre boy, yaşa göre baş çevresi ve boya göre ağırlık sık kullanılan büyüme parametreleridir.

Diyelim ki bir çocuk 2 yaşına kadar normal büyüyordu, sonra aniden diğer çocuklardan çok daha yavaş büyümeye başladı. Bu bir sağlık sorunu olduğu anlamına gelebilir. Doktorlar bunu bir çocuk büyüme grafiğine bakarak görebilirler.

Büyüme ile beraber, çocuk diğer gelişimsel kilometre taşlarını karşılıyor mu?

  • Bir çocuğun sağlıklı olmadığına dair başka işaretler var mı?
  • Çocuğun ebeveynleri ve kardeşleri ne kadar uzun veya ağır? Çocuk erken mi doğdu?
  • Çocuk ergenliğe ortalamadan daha erken mi yoksa geç mi başladı?

Gibi sorular da pediatrik muayenede önemlidir.

Grafiklere Hangi Ölçümler Yerleştirilir?

Bebekler 36 aylık olana kadar, ağırlık, uzunluk, ve baş çevresi (başın en büyük kısmı etrafındaki mesafe) ölçülür.

Daha büyük çocuklarda doktorlar ağırlık, boy ve vücut kitle indeksini (BMI) ölçer. Bir çocuğun büyümesinin tam bir resmini elde etmek için kilo ve boy ölçümlerine bakmak ve bunları karşılaştırmak önemlidir.

Çocuklarda Baş Çevresi Neden Ölçülür?

Bebeklerde baş çevresi beyin gelişimi hakkında ipuçları verebilir. Bir bebeğin başı diğer çocukların çoğundan daha büyük veya daha küçükse veya baş büyümeyi durdurursa veya çok hızlı büyürse, bu bir sorun olduğu anlamına gelebilir.

Örneğin, alışılmadık derecede büyük bir kafa, beynin içinde bir sıvı birikimi olan hidrosefali belirtisi olabilir. Ortalamadan daha küçük bir kafa, beynin düzgün gelişmediğinin veya büyümeyi durdurduğunun bir işareti olabilir.

Persentiller (Yüzdelik) Nedir?

Yüzdelikler, bir çocuğun diğer çocuklarla karşılaştırıldığı yeri gösteren ölçümlerdir. Çocuk büyüme çizelgelerinde, yüzdelikler eğri modellerde çizilen çizgiler olarak gösterilir.

Doktorlar çizelgede bir çocuğun kilosunu ve boyunu çizdiğinde, bu ölçümlerin hangi yüzdelik çizgide olduğunu görürler:

  • Yüzdelik sayı ne kadar yüksekse, bir çocuk, boy ya da kilo olsun, aynı yaş ve cinsiyetteki diğer çocuklarla karşılaştırıldığında o kadar iri olur.
  • Yüzdelik sayı ne kadar düşükse, çocuk o kadar küçüktür.

Örneğin, 4 yaşındaki bir erkek çocuğun ağırlığı 10. persentil içindeyse, bu, o yaştaki erkek çocukların% 10'unun ondan daha az ve bu yaştaki erkeklerin% 90'ının daha ağır olduğu anlamına gelir.

Yüksek veya düşük bir yüzdelik dilimde olmak, mutlaka bir çocuğun daha sağlıklı olduğu veya büyüme veya kilo sorunu olduğu anlamına gelmez. Diyelim ki ağırlık için 10. persentil olan 4 yaşındaki erkek çocuk, boy için de 10. persentilde. Yani çocukların% 10'u ondan daha kısadır ve ondan daha hafiftir ve çoğu çocuk -% 90 - daha uzun ve daha ağırdır. Bu sadece ortalamadan daha küçük olduğunu gösterir, bu genellikle bir sorun olduğu anlamına gelmez.

Ebeveynleri ve kardeşleri de ortalamanın altındaysa ve onun sağlıklı ve iyi geliştiğine dair başka işaretler varsa, doktorlar muhtemelen endişelenmek için bir neden olmadığına karar vereceklerdir.

Çocuğum İçin İdeal Yüzde Dilimi Nedir?

Tek bir ideal sayı yoktur. Sağlıklı çocuklar her şekil ve boyutta gelir ve 5. persentilde olan bir bebek, 95. persentilde olan bir bebek kadar sağlıklı olabilir.

İdeal olarak, her çocuk zaman içinde aynı büyüme modelini takip edecek, boyu büyüyecek ve aynı oranda kilo alacak, boy ve ağırlık birbirine orantılı olacak şekilde artacaktır. Bu, genellikle bir çocuğun büyüme eğrisinde belirli bir yüzde çizgisinde kaldığı anlamına gelir. Öyleyse, 10. persentil çizgisindeki 4 yaşındaki oğlumuz her zaman bu çizgide ise kendi düzeni boyunca büyümeye devam ediyor, demektir.

Birkaç farklı büyüme grafiği modeli, aşağıdaki gibi bir sağlık sorununa işaret edebilir:

  • Bir çocuğun kilosu veya boy yüzdesi değiştiğinde; Örneğin: Bir çocuk 5 yaşına gelene kadar boy ve kilo 75 persentil çizgisindeyse ve sonra boy 6 yaşında birden 25 persentile düşerse, bu bir büyüme problemi olabilir.
  • Çocuklar kilo aldıkları hızda daha uzun olmadıklarında; Örneğin: Bir çocuğun boyu 50 yüzdelik dilimdeyse ve ağırlığı 85. yüzdelik dilimdeyse, bu onun yaşındaki çocukların% 50'ından daha uzun olduğu, ancak yaşının% 85'inden fazlasının ağırlığında olduğu anlamına gelir. Bu bir sorun olabilir. Öte yandan, hem boy hem de kilo açısından 85. persentil içindeyse ve zamanla bu kalıbı takip ediyorsa, bu genellikle ortalamadan biraz daha büyük olan sağlıklı bir çocuk olduğu anlamına gelir.

Çocuklarda Büyüme Eğrisi

Çocuklarda Büyümenin İzlenmesi

Anlaşmalı Kurumlar

Kliniğimizin aşağıdaki kurum veya özel sigortalarla anlaşması bulunmaktadır. Anlaşmamız olmayan özel sigorta ve kurumlara TTB fiyat tarifesinden fatura düzenlediğinden, hastalarımız ödedikleri ücreti sigortalarından ve kurumlarından tahsil edebilmektedirler.

Prof. Dr. Suna EmirProf. Dr. Suna EmirÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktoru Çocuk Hematoloji - Çocuk Onkoloji
0312 504 4342