Prof. Dr. Suna EmirProf. Dr. Suna Emir Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktoru Çocuk Hematoloji - Çocuk OnkolojiProf. Dr. Suna EmirİletişimMenü

Prof. Dr. Suna Emir

Hakkımda

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1989 yılında mezun oldum. Pediatri Bilim uzmanlığını Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında 1990-1995 yılları arasında tamamladım.

Prof. Dr. Suna Emir

Pediatri yandal uzmanlığını Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Pediatrik Onkoloji Bilim dalında tamamladıktan sonra 2001-2004 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Onkoloji Bilim dalında görev yaptım. 2004 yılında Çocuk sağlığı ve Hastalıkları alanında doçentlik ünvanını alarak 2004-2009 yılları arasında Ankara Dışkapı Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalıştım. Bu hastanede Çocuk Onkoloji kliniğini kurdum.

2009 yılında Çocuk Onkoloji Şef Yardımcısı ünvanını aldım. Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çocuk Hematoloji Onkoloji Eğitim görevlisi olarak 2009-2016 yılları arasında görev yaptım.

2019 da Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalında Profesör ünvanı ile kurucu öğretim üyesi olarak atandım. Meslek hayatım boyunca pediatri asistan eğitimi ve yan dal çocuk Onkoloji eğitimi konusunda çalıştım.

Her yaştan çocukla 25 yılı aşkın deneyime sahip bir genel pediatri uzmanıyım. Ankara’da çeşitli üniversite ve eğitim araştırma hastanelerinde ve kliniklerde yoğun bir şekilde çalıştım. Genel Pediatri asistan eğitiminde aktif rol aldım. Genel pediatri ve Çocuk Hematoloji Onkoloji alanında yoğun bir mesleki bilgi ve tecrübeye sahibim. Halen Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim dalı öğretim üyesi olarak görev yapmakta ve Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi afiliye hastanesi olan Medicana Ankara hastanesinde yarı zamanlı olarak çalışmaktayım.

Çocuk Sağlığı ve hastalıkları, çocukluk çağı hemanjiom ve diğer beniyn tümörleri, lenfadenopatiler, çocukluk çağı Lenfoma ve solid tümörleri klinik ve tedavisi, lenfoma ve solid tümörlerde otolog kemik iliği transplantasyonu başlıca çalışma alanlarını oluşturmaktadır.

Çeşitli ulusal ve uluslar arası dergilerde yayın kurulu üyeliği ve danışma kurulu üyeliklerim bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye Milli Pediatri Derneği, SIOP (International society of Pediatric Oncology) ASCO (American Society of Clinical Oncology) Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği üyeliklerim bulunmaktadır.

Evli ve iki çocuk sahibiyim.

Anlaşmalı Kurumlar

Kliniğimizin aşağıdaki kurum veya özel sigortalarla anlaşması bulunmaktadır. Anlaşmamız olmayan özel sigorta ve kurumlara TTB fiyat tarifesinden fatura düzenlediğinden, hastalarımız ödedikleri ücreti sigortalarından ve kurumlarından tahsil edebilmektedirler.

Prof. Dr. Suna EmirProf. Dr. Suna EmirÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktoru Çocuk Hematoloji - Çocuk Onkoloji
0312 504 4342