Prof. Dr. Suna EmirProf. Dr. Suna Emir Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktoru Çocuk Hematoloji - Çocuk OnkolojiProf. Dr. Suna EmirİletişimMenü

Prof. Dr. Suna Emir

Hakkımda

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1989 yılında mezun oldum. Pediatri asistanı olarak Hacettepe Pediatri kliniğinde 1990-1995 yılları arasında çalışarak Çocuk sağlığı ve Hastalıkları uzmanı oldum. Pediatri yandal uzmanlığını Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Pediatrik Onkoloji Bilim dalında tamamladıktan sonra 2001-2004 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Onkoloji Bilim dalında görev yaptım.

Prof. Dr. Suna Emir

2004 yılında Çocuk sağlığı ve Hastalıkları alanında doçentlik ünvanını alarak 2004-2009 yılları arasında Ankara Dışkapı Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalıştım. Bu hastanede Çocuk Onkoloji kliniğini kurdum. 2009 yılında Çocuk Onkoloji Şef Yardımcısı ünvanını aldım.

Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çocuk Hematoloji Onkoloji Eğitim görevlisi olarak 2009-2016 yılları arasında görev yaptım.

2016-2018 yılları arasında Ankara Lösante hastanesinde çalıştıktan sonra; 2019 da Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalında Profesör ünvanı ile kurucu öğretim üyesi olarak atandım.

Meslek hayatım boyunca pediatri asistan eğitimi ve yan dal çocuk Onkoloji eğitimi konusunda çalıştım. Her yaştan çocukla 25 yılı aşkın deneyime sahip bir genel pediatri uzmanıyım. Ankara’da çeşitli üniversite ve eğitim araştırma hastanelerinde ve kliniklerde yoğun bir şekilde çalıştım.

Genel Pediatri asistan eğitiminde aktif rol aldım. Genel pediatri ve Çocuk Hematoloji Onkoloji alanında yoğun bir mesleki bilgi ve tecrübeye sahibim. Halen Mahall Ankara’da kendi kliniğimde Çocuk hastalıkları ve Çocuk hematoloji Onkoloji alanında hastalarıma hizmet vermekteyim.

Çocuk Sağlığı ve hastalıkları, çocukluk çağı hemanjiom ve diğer beniyn tümörleri, lenfadenopatiler, hematolojik hastalıklar, kansızlık ve kanama bozuklukları çocukluk çağı Lenfoma ve solid tümörleri klinik ve tedavisi, lenfoma ve solid tümörlerde otolog kemik iliği transplantasyonu başlıca çalışma alanlarımı oluşturmaktadır.

Çeşitli ulusal ve uluslar arası dergilerde yayın kurulu üyeliği ve danışma kurulu üyeliklerim bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye Milli Pediatri Derneği, SIOP (International society of Pediatric Oncology),ASCO (American Society of Clinical Oncology),Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği üyeliklerim bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk sahibiyim.

Öğrenim Durumu

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1989

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

 • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  1995 / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Pediatri).
 • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2001 / Pediatrik Onkoloji.

Mesleki Deneyim

 • 1990-1995 / Dr. Arş. Görevlisi/ Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD,
 • 1995-1997 / Uzman Dr. / Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD,
 • 1997-2001 / Yan dal Arş. Görevlisi / Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsü, Çocuk Onkoloji Bilim dalı,
 • 2002-2004 / Öğretim Görevlisi Dr.  / Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Onkoloji Bilim dalı,
 • 2004-2008/ Doçent Doktor / SB Ankara Dışkapı Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
 • 2009-2013 / Klinik Şef yardımcısı , Doçent Doktor / SB Ankara Çocuk Sağlığı ve hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH,
 • 2013-2016/ Eğitim Görevlisi / SB Ankara Çocuk Sağlığı ve hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH,
 • 2016-2019 / Yandal uzman Dr. / Lösante Çocuk ve Erişkin Hastanesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Bölümü,
 • 2019-....https://www.sunaemir.com/ Profesör Doktor / Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri/ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD.

Tıbbi İlgi Alanları

 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında,
 • Lenf bezi hastalıkları ve büyümüş lenf nodları tanı ve tedavisi,
 • Sağlıklı çocukların beslenme, büyüme-gelişme ve aşılarının izlemi,
 • Çocukluk çağı beniyn tümörleri ve hemanjiomların tanı ve tedavisi,
 • Çocuk Onkolojisinde,
 • Çocukluk çağı lenfoma ve solid tümörleri tanı ve tedavisi,
 • Tümör riski yüksek hastalıkların izlemi,
 • Yüksek doz kemoterapi ve otolog kemik iliği transplantasyonu,
 • Kemoterapi almış hastalarda geç yan etkilerin tanı ve izlemi.

Özellikli İşlem

 • Periferik yayma değerlendirilmesi,
 • Lomber ponksiyon ve intratekal tedavi,
 • Kemik iliği aspirasyonu ve değerlendirilmesi,
 • Kemik iliği biyopsisi.

Bilimsel Yayınlar

1. Gurlek Gokcebay D, Emir S, Bayhan T, Demir HA, Ozyoruk D, Gunduz M, Koc N. Evaluation of Serum Trace Element and Vitamin Levels in Children With Cancer in the First 6 Months After Diagnosis. J Pediatr Hematol Oncol. 2018 Aug;40(6):e343-e347. doi: 10.1097/MPH.0000000000001069. PubMed PMID: 29309374.

2. Karakuş R, Karakuş E, Emir S, Kaçar A, Özyörük D. Insulin-like growth factor-1 receptor expression in pediatric tumors: a comparative immunohistochemical study. Turk J Med Sci. 2018 Apr 30;48(2):419-423. doi: 10.3906/sag-1801-233. PubMed PMID: 29714464.

3. Hazar V, Kesik V, Karasu GT, Öztürk G, Küpesiz A, Kılıç SÇ, Ataş E, Uygun V, Eker N, Erbey F, Bengoa ŞY, Emir S, Anak S, Öniz H, Daloğlu H, Aksoylar S, Koçak Ü, Karakükçü M, Elli M, Kurucu N, Yeşilipek A. Risk factors predicting the survival of pediatric patients with relapsed/refractory non-Hodgkin lymphoma who underwent hematopoietic stem cell transplantation: a retrospective study from the Turkish pediatric bone marrow transplantation registry. Leuk Lymphoma. 2018 Jan;59(1):85-96. doi: 10.1080/10428194.2017.1330472. Epub 2017 Jun 2. PubMed PMID: 28571522.

4. Özyörük D, Emir S, Demir HA, Kabaçam GB, Tunç B. Total estimated effective doses from radiologic imaging modalities of children with cancer: a single center experience. World J Pediatr. 2017 Jun;13(3):242-247. doi: 10.1007/s12519-016-0049-3. Epub 2016 Nov 23. PubMed PMID: 27878779.

5. Emir S, Özdemir Sİ, Demir HA, Özyörük D, Karakuş E, Tiryaki T, Çetindağ F. Pediatric bladder/prostate rhabdomyosarcoma: Eight cases from a single center. Turk J Pediatr. 2016;58(3):254-258. PubMed PMID: 28266189.

6. Emir S, Hacısalihoğlu Ş, Özyörük D, Ekici F, Değerliyurt A, Güven A, Çetin İ. Assessment of tumors in children with tuberous sclerosis: a single centre's experience. Turk Pediatri Ars. 2017 Mar 1;52(1):30-34. doi:10.5152/TurkPediatriArs.2017.4309. eCollection 2017.

7. Gürlek Gökçebay D, Emir S, Bayhan T, Demir HA, Gunduz M, Tunc B. Assessment of Nutritional Status in Children With Cancer and Effectiveness of Oral Nutritional Supplements. Pediatr Hematol Oncol. 2015;32(6):423-32. doi: 10.3109/08880018.2015.1065303. PubMed PMID: 26418028.

8. Tatcı E, Uslu Biner İ, Emir S, Tanyıldız HG, Özmen Ö, Alagöz E, Şahin G. The Correlation Between Pre-treatment Fluorodeoxyglucose Positron Emission Tomography/Computed Tomography Parameters and Clinical PrognosticFactors in Pediatric Hodgkin Lymphoma. Mol Imaging Radionucl Ther. 2017 Feb5;26(1):9-16. doi: 10.4274/mirt.94914. PubMed PMID: 2829100.

9. Emir S, Gürlek Gökçebay D, Demirel F, Tunç B. Efficacy and safety of intralesional corticosteroid application for hemangiomas. Turk J Med Sci. 2015;45(2):335-8. PubMed PMID: 26084124.

10. Emir S, Erturgut P, Vidinlisan S. Comparison of granisetron plus dexamethasone versus an antiemetic cocktail containing midazolam and diphenhydramine for chemotherapy induced nausea and vomiting in children. Indian J Med PaediatrOncol. 2013 Oct;34(4):270-3. doi: 10.4103/0971-5851.125243. PubMed PMID: 24604956; PubMed Central PMCID: PMC3932594.

11. Karakuş E, Emir S, Kaçar A, Karakuş R, Demir HA, Özyörük D. Anaplastic lymphoma kinase gene expression in small round cell tumors of childhood--a comparative ımmunohistochemical study. Ann Diagn Pathol. 2015 Aug;19(4):239-42. doi: 10.1016/j.anndiagpath.2015.04.007. Epub 2015 May 12.

12. Emir S, Demir HA, Aksu T, Kara A, Özgüner M, Tunç B. Use of plerixafor for peripheral blood stem cell mobilization failure in children. Transfus Apher Sci. 2014 Apr;50(2):214-8. doi: 10.1016/j.transci.2013.12.017. Epub 2014 Jan 26. PubMed PMID: 24512717.

13. Emir S, Vezir E, Azkur D, Demir HA, Metin A. Characteristics of children with non-Hodgkin lymphoma associated with primary immune deficiency diseases: Descriptions of five patients Pediatr Hematol Oncol, 2013; 30(6): 544-553. Doi:10.3109/18.2013.792893

14. Kocabaş A, Ekici F, Cetin II, Emir S, Demir HA, Arı ME, Değerliyurt A, Güven A. Cardiac Rhabdomyomas Associated with Tuberous Sclerosis Complex in 11 Children: Presentation to Outcome. Pediatr Hematol Oncol 2013; 30(2):71-79.

15. Okur FV, Karadeniz C, Buyukpamukcu M, Oguz A, Yucel A, Cinaz P, Emir S, Varan A. Clinical significance of serum vascular endothelial growth factor, endostatin, and leptin levels in children with lymphoma. Pediatr Blood Cancer. 2010 Dec 15;55(7):1272-7.

16. Emir S, Büyükpamukçu M, Köseoğlu V, Hasçelik G, Akyüz C, Kutluk T, Varan A. Varicella vaccination in children with lymhoma and solid tumors. Postgrad Med J. 2006; 82: 760-762.

17. Akyüz C, Emir S, Büyükpamukçu N, Atahan L, Çağlar M, Kutluk T, Büyükpamukçu M. Cavoatrial tumor extension in children with wilms tumor: a retrospective review of 17 children in a single center. J Pediatr hematol Oncol 2005 May;27(5): 267-269.

18. Emir S, Büyükpamukçu M, Akyüz C, Kutluk T, Güler G, Çağlar K. The comparison of antibody response to different hepatitis B vaccines with and without pre-S2 antigen in children with cancer. Ped Hem Oncol 2002;19:227-233.

19. Sarı O, Uğur Ö, Emir S, Akyüz C. Combined use of chemotherapy and I131 metaiodobenzylguanidine in the treatment of advanced stage neuroblastoma. Turk J Pediatr 2001;43:29-33.

20. Emir S, Bereket G, Boyacıoğlu S, Varan B, Haberal M. Gastroduodenal lesions and Helicobacter pylori in children with end-stage renal disease. Pediatr Nephrol 2000;14:837-840.

21. Akyüz C, Emir S, Akalan N, Söylemezoğlu F, Kutluk T, Büyükpamukçu M. Intracranial ependymomas in childhood: A retrospective analysis of 62 cases.Acta Oncologica 1999;39:97-100.

22. Karakuş E, Poyraz A, Oğuz Erdogan AS, Emir S, Özyörük D. NUT Midline Carcinoma of the Lung in a Six-Year-Old Child. Fetal Pediatr Pathol. 2017 Dec;36(6):472-474. doi: 10.1080/15513815.2017.1392662. Epub 2017 Dec 8. PubMed.

23. Yazal Erdem A, Emir S, Demir HA, Özyörük D, Çetin İ, Turan A, Karakuş E. Focal Nodulary Hyperplasia of the Liver Due to Congenital Portosystemic Shunt: A Rare Condition Mimicking Hepatocellulary Carcinoma. J Pediatr Hematol Oncol. 2017 Jan;39(1):e8-e10. PubMed PMID: 27571117

24. Emir S Hacısalihoğlu Ş, Özyörük D, Kaçar D, Erdem A, Karakuş E. Squamous cell carcinoma associated with Xeroderma pigmentosum: an unusual presentation with a tremendously huge mass over the face and paraneoplastic hypercalcemia-hyperleukocytosis. Turk J Pediatr. 2017;59(6):711-714. doi: 10.24953/turkjped.2017.06.017.

25. Kanik-Yuksek S, Ozkaya-Parlakay A, Gulhan B, Ozyoruk D, Karakus E, Cinel G, Emir S, Tezer H. A rare diagnosis in children: isolated pulmonary Langerhans cell histiocytosis. Clin Respir J. 2018 Jan;12(1):355-356. doi: 10.1111/crj.12480. Epub 2016 Apr 24. PubMed PMID: 27067531.

26. Kebudi R, Bayram I, Yagci-Kupeli B, Kupeli S, Sezgin G, Pekpak E, Oymak Y, Ince D, Emir S, Tugcu D, Ozek G, Bay A, Kupesiz FT, Vural S, Ocak S, Yaman Y, Koksal Y, Timur C, Unal S, Vergin C. Refugee children with cancer in Turkey. Lancet Oncol. 2016 Jul;17(7):865-867. doi: 10.1016/S1470-2045(16)30211-X. PubMed PMID: 27396633.

27. Emir S, Özyörük D, Arman Ö, Özbek N, Tunç B. Accidental cisplatin overdose in a child: Successful management with repetitive plasmapheresis and use of chemoprotective agents. Turk J Pediatr. 2016;58(3):315-317. PubMed PMID: 28266200.

28. Özyörük D, Karakurt N, Yazal Erdem A, Emir S, Tunç B, Yaralı N, Özbek N. Cerebral Sinovenous Thrombosis Mimicking Intracranial Mass. Turk J Haematol. 2016 Sep 5;33(3):255-6. doi: 10.4274/tjh.2016.0038.

29. Karakuş E, Senayli A, Özcan F, Demir AH, Tiryaki T, Özyörük D, Emir S. Teratoid Wilms' tumor exhibiting extensive squamous differentiation. Fetal Pediatr Pathol. 2015 Feb;34(1):70-2. doi: 10.3109/15513815.2014.925019. Epub 2014 Jun 19.

30.Özyörük D, Demir HA, Emir S, Karakuş E, Tunç B. Occurrence of Wilms' tumor in a child with hereditary spherocytosis. Turk J Pediatr. 2015 Mar-Apr;57(2):206-9. PubMed PMID: 26690609

31. Özyörük D, Kibar AE, Sürücü M, Azak E, Emir S, Çetin İİ, Tunç B, Özbek NY. Pulmonary arterial hypertension in a child with stage-IV neuroblastoma after autologous hematopoietic stem cell transplantation and review of the literature. Pediatr Transplant. 2015 Nov;19(7):E185-8. doi: 10.1111/petr.12576. Epub 2015 Aug 18. PubMed PMID: 26282574

32. Özyörük D, Demir HA, Emir S, Tunç B. Gastric Schwannoma Without Neurofibromatosis in a 16-Year-Old Adolescent. J Pediatr Hematol Oncol. 2015 Oct;37(7):570-1. doi: 10.1097/MPH.0000000000000394. PubMed PMID: 26241729.

33. Emir S, Karakurt N, Karakuş E, Şenel E, Kırsaçlıoğlu C, Demir HA, Orhan D. Alpha-fetoprotein-producing hepatoid gastric adenocarcinoma in a child presenting with spontaneous gastric perforation. Turk J Pediatr. 2014 Jan-Feb;56(1):88-91. PubMed PMID: 24827954.

34. Özyörük D, Demir HA, Emir S, Haberal AN, Ötgün I. Primary ovarian malignant melanoma arising in teratomatous component of mixed- germ cell tumor in a child: case report. Pediatr Hematol Oncol. 2014 May;31(4):362-5. doi: 10.3109/08880018.2013.879399. Epub 2014 Feb 5.

35. Işık P, Özbek N, Dibek Mısırlıoğlu E, Emir S, Azık FM, A pediatric patient with intravenous cyclosporine anaphylaxis who tolerated the oral form. Turk J Haematol. 2014 Dec 5;31(4):432-3. doi: 10.4274/tjh.2014.0206. PubMed PMID: 25541668; PubMed Central PMCID: PMC4454066.

36. Demir HA, Bayhan T, Üner A, Kurtulan O, Karakuş E, Emir S, Özyörük D, Ceylaner S. Chronic lymphocytic leukemia in a child: a challenging diagnosis in pediatric oncology practice.Pediatr Blood Cancer. 2014 May;61(5):933-5. doi: 10.1002/pbc.24865. Epub 2013 Nov 19.

37. Tavil B, Erdem AY, Azik F, Isik P, Metin A, Emir S, Uckan D, Tunc B Successful allogeneic hemopoietic stem cell transplantation in a case of Wiskott-Aldrich syndrome and non-Hodgkin lymphoma. Pediatr Transplant. 2013 Sep;17(6):E146-8. doi: 10.1111/petr.12114. Epub 2013 Jun 17.

38. Demir HA, Kaçar A, Emir S, Cihan BS, Tunç B. Multiple axillary-infraclavicular lymph node metastasis from malignant rhabdoid tumor of unknown primary site. Turk J Pediatr. 2012 May-Jun;54(3):305-8.

39. Demir HA, Ekici F, Yazal Erdem A, Emir S, Tunç B. Everolimus: a challenging drug in the treatment of multifocal inoperable cardiac rhabdomyoma. Pediatrics. 2012 Jul;130(1):e243-7. Epub 2012 Jun 25.

40. Emir S, Demir HA, Güven B, Kaçar A, Otkün I. Paraganglioma Presenting With Marked Proteinuria: A Case Report. J Pediatr Hematol Oncol. 2012 Nov 13.

41. Demir HA, Ozdel S, Kaçar A, Senel E, Emir S, Tunç B. Ganglioneuroma in a child with hereditary spherocytosis. Turk J Pediatr. 2012 Mar-Apr;54(2):187-90 Emir S, Kan R, Demir HA, Çakar N, Güler M. Occurrence of Wilms tumor in a child with urofacial (OCHOA) syndrome. Pediatr Hematol Oncol 2011; 28: 616-618.

42. Demir HA, Savaş Şen Z, Altuğ MU, Emir S, Tunç B. Successful treatment of cyclophosphamide-induced haemorrhagic cystitis with intravesical prostaglandin E1 in a child with non-Hodgkin's lymphoma. Scand J Urol Nephrol 2011; 45: 281-284.

43. Demir HA, Demir S, Emir S, Kacar A, Tiryaki T. Primary hydatid cyst of the rib mimicking chest wall tumor: a case report. J Pediatr Surg. 2010 Nov;45(11):2247-9.

44. Dinçaslan HU, Emir S, Apaydın S, Şenel E. An infant with giant juvenile xanthogranuloma presenting as an axillary mass. Pediatr Blood Cancer 2008; 51:713-714.

45. Emir S, Uysal G, Livaoğlu B, Celepoğlu N. Cervical Brucellar spondylitis presenting with prevertebral mass simulating malignancy. Pediatr Blood Cancer 2007; 49: 874-875.

46. Uğur H, Taçyıldız N, Yavuz G, Ünal E, Sayılı A, Emir S, Kansu A, Kuloğlu Z, Bahar K. Obstructive jaundice: an unusual initial manifestation of intra-abdominal Non-Hodgkin lymphoma in a child. Pediatr Hematol Oncol 2006 jan-Feb; 23(1):87-90.

47. Emir S, Uğur H, Kologlu M, Erekul S, Ünal E, Taçyıldız N, Yavuz G. Concurrent cystic mediastinal lymphangioma and paratesticular rhabdomyosarcoma. Pediatr Blood cancer 2004 Aug; 43(2): 156-158.

48. Yavuz G, Emir s, Ünal E, Taçyıldız N, Gençgönül H, Yağmurlu A, Fitoz S, Erekul S. Co existence of Hodgkin lymphoma and cyst Hydatic disease of the liver. Pediatr Hematol Oncol 2004 Mar;21(2):95-99.

49. Akyüz C, Emir S, Büyükpamukçu M, Büyükpamukçu N, Çağlar M, Kale G, Çalışkan Ü. Succesful Treatment with interferon alfa in infiltrating angiolipoma: a case presenting with Kasabach-Merrit syndrome. Arch Dis Child 2003;Jan 88 (1) :67-68.

50. Emir S, Akyüz C, Büyükpamukçu M. Treatment of the neuroblastoma associated opsoclonus-myoclonus-ataxia (OMA) syndrome with high-dose methylprednisolone. Med Ped Oncol 2003 feb; 40(2): 139.

51. Akyüz C, Çağlar K, Emir S, Büyükpamukçu M. High-dose methylprednisolone treatment of hepatic veno-occlusive disease in a child with Wilms tumor. Pediatr Hematol Oncol 2003; 20:345.

52. Aydıngöz U, Emir S, Karlı-Oğuz K, Köse G, Büyükpamukçu M. Congenital infiltrating lipomatosis of the face with ipsilateral hemimegalencephaly. Pediatr Radiol 2002; 32:106-109.

53. Kutluk T, Emir S, Karnak I, Çağlar M, Büyükpamukçu M. Mesenteric inflammatory pseudotumor : Unusual presentation with leukemoid reaction and massive calcified mass. J Ped Hem Oncol 2002;24: 158-159.

54. Emir S, Kutluk T, Topaloğlu R, Bakkaloğlu A, Büyükpamukçu M. Scleroderma in a child after chemotherapy for cancer. Clin Exp Rheumatol 2001;19:221-223.

55. Emir S, Göğüş S, Güler E, Büyükpamukçu M. Kikuchi-Fujimoto disease (Histiocytic necrotizing lymphadenitis) confused with lymphoma in a child. Med Pediatr Oncol 2001;37: 546-548.

56. Güler E, Emir S, Kutluk T, Varan A, Büyükpamukçu M. Urticaria pigmentosa associated with Wilms tumor. Pediatr Dermatol 2001;18:131-315.

57. Emir S, Kutluk T, Göğüş S, Büyükpamukçu M. Paraneoplastic cerebellar degeneration and Horner syndrome: Association of two uncommon findings in a child with Hodgkin disease. J Ped Hematol Oncol 2000;22:158-161.

58. Akyüz C, Kale G, Emir S, Akçören Z, Büyükpamukçu M. T-cell lymphoma in a child with multicentric Castleman disease. Med Pediatr Oncol 2000; 35:133-134.

59. Varan B, Gürakan B, Özbek N, Emir S. Subcutaneous fat necrosis of the newborn associated with anemia. Pediatr Dermatol 1999;16: 281-383.

60. Emir S, Akyüz C, Yazıcı M, Büyükpamukçu M. Vertebra plana as a manifestation of Ewing sarcoma in a child. Med Pediatr Oncol 1999;33:594-595.

61. Emir S, Kutluk T, Chan KW, Varlı K, Yalçın B, Büyükpamukçu M. Peripheral neuropathy during interferon therapy in a child with Hodgkin’s disease. Ped Hem Oncol 1999;16:557.

62. Akyüz C, Emir S, Güler N, Türker A, Büyükpamukçu M. Myelodisplastic syndrome in a child with a history of Medulloblastoma. Turk J Pediatr, 1998;40:131-134.

Anlaşmalı Kurumlar

Kliniğimizin aşağıdaki kurum veya özel sigortalarla anlaşması bulunmaktadır. Anlaşmamız olmayan özel sigorta ve kurumlara TTB fiyat tarifesinden fatura düzenlediğinden, hastalarımız ödedikleri ücreti sigortalarından ve kurumlarından tahsil edebilmektedirler.

Prof. Dr. Suna EmirProf. Dr. Suna EmirÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktoru Çocuk Hematoloji - Çocuk Onkoloji
0312 504 4342